Plannen voor ruim 100 woningen in Middelrode

29 april 2021

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en ontwikkelaar Laarzicht BV geven gehoor aan woningbouwbehoefte.

Er is een dringende behoefte aan meer woningen voor starters, doorstromers en senioren. De locatie aan de Christinastraat in Middelrode was al langer in beeld voor woningbouw. Dit plan van ruim 100 wooneenheden biedt een zo’n divers mogelijk programma waarbij gedacht kan worden aan rijwoningen, rug-aan-rug woningen, patiowoningen, twee-onder-één kap-woningen, en vrije sector zelfbouwkavels. 

Uitgangspunten
Het plan is gelegen langs de noordoost rand van Middelrode, gesitueerd aan de Christinastraat, Diepven en Oude Laar, en vormt een schakel tussen dorp en landschap. Het speelt in op de charme van de ligging aan het open landschap aan de ene kant en het boerenerf aan de andere kant. 

De bestaande boerderij aan de Christinastraat en de speeltuin blijven gehandhaafd. Het plan kent twee hoofdontsluitingen naar de nieuwe buurt voor autoverkeer: een vanaf de Christinastraat en een vanaf de Zandweg alsmede een ontsluiting voor langzaam verkeer. 

Plan van aanpak
De gemeente Sint-Michielsgestel heeft de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte een aantal randvoorwaarden meegegeven. Wethouder Ed Mathijssen (ruimtelijke ontwikkeling): “Het aantal nieuwe woningen in Middelrode blijft achter bij de vraag. We zijn dan ook blij met deze ontwikkeling. Dit bouwplan voorziet in een divers aanbod van woningen waar veel behoefte aan is. Dat komt ook ten goede aan de leefbaarheid in het dorp.” 

Vanaf mei gaat de Ontwikkelingsmaatschappij actief met omwonenden in gesprek over de woningbouwontwikkeling. Wim van de Kerkhof, directeur Ruimte voor Ruimte: ”Als maatschappelijke gebiedsontwikkelaar lossen wij vraagstukken op die spelen bij gemeenten. Dit plan geeft gehoor aan de woningbouwbehoefte en revitalisering van Middelrode.”

Boerderij aan de Christinastraat

Luchtfoto van de locatie


Houd mij op de hoogte

Voor meer informatie over Laarzicht in Middelrode kunt u zich vrijblijvend aanmelden als geïnteresseerde via het aanmeldformulier. Wij houden u dan via e-mail op de hoogte van de ontwikkelingen van dit project.

  Aanhef:
  De HeerMevrouw

  Naam:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  E-mail:

  Telefoon:

  Geboortedatum:

  Vraag / opmerking: