Laarzicht Middelrode

Ontwerpbestemmingsplan woningbouwlocatie ter inzage

[ 5 oktober 2023 ] Sint-Michielsgestel wil de komende jaren zo’n 1600 nieuwe woningen bouwen. Voor een aantal van die woningen zijn al concrete plannen. Bijvoorbeeld in Middelrode, waar ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte en ontwikkelaar Laarzicht BV ruim 100 woningen willen bouwen. Onlangs heeft het college het ontwerpbestemmingsplan voor dit bouwplan ‘Laarzicht’ aan de Christinastraat vastgesteld. Voor de zomer is al een overeenkomst met Ruimte voor Ruimte ondertekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over onder andere kosten en het woningbouwprogramma.

 

Voor het ontwerpbestemmingsplan zijn onderzoeken uitgevoerd naar onder andere bodemkwaliteit, cultuurhistorie en flora en fauna. De resultaten van de onderzoeken vormen geen belemmeringen voor de uitvoering van het plan.

Bouwplan met 116 woningen
In totaal biedt het bouwplan ruimte aan 116 woningen. Dit zijn woningen in de categorie sociale huur, middeldure koop en dure koop en biedt een divers programma zoals rijwoningen, rug-aan-rug woningen, patiowoningen en twee-onder-een-kap woningen. Ook worden er vrije sector kavels ontwikkeld, waarvan 15 met een ruimte voor ruimte titel. De Christinastraat en de Zandstraat vormen de toegangswegen tot het bouwplan.

 

Bestemmingsplanproces
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 6 oktober a.s. zes weken ter inzage. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan. De ontwikkelaar kan dan een omgevingsvergunning aanvragen en starten met de verkoop.

Inloopbijeenkomst
Op donderdag 26 oktober 2023 zal er een inloopbijeenkomst plaatsvinden over het bestemmingsplan om vragen te beantwoorden.

Belangstellenden zijn welkom tussen 17:00 en 20:00 uur in De Driezeeg in Middelrode, vooraf aanmelden is niet nodig. Vertegenwoordigers van de gemeente Sint-Michielsgestel, Ruimte voor Ruimte en de ontwikkelaar zullen hierbij aanwezig zijn.

 

Wim van de Kerkhof (directeur Ruimte voor Ruimte):
”Als maatschappelijke gebiedsontwikkelaar lossen wij vraagstukken op die spelen bij gemeenten. Dit plan geeft gehoor aan de woningbouwbehoefte en revitalisering van Middelrode.”

 

Luchtfoto Middelrode

Concept verkaveling Laarzicht