Nieuws:

Ontwerpbestemmingsplan woningbouwlocatie ter inzage

[ 5 oktober 2023 ] Sint-Michielsgestel wil de komende jaren zo’n 1600 nieuwe woningen bouwen. Voor een aantal van die woningen zijn al concrete plannen. Bijvoorbeeld in Middelrode, waar ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte en ontwikkelaar Laarzicht BV ruim 100 woningen willen bouwen. Onlangs heeft het college het ontwerpbestemmingsplan voor dit bouwplan ‘Laarzicht’ aan de Christinastraat vastgesteld. Voor de zomer is al een overeenkomst met Ruimte voor Ruimte ondertekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over onder andere kosten en het woningbouwprogramma.

 

Voor het ontwerpbestemmingsplan zijn onderzoeken uitgevoerd naar onder andere bodemkwaliteit, cultuurhistorie en flora en fauna. De resultaten van de onderzoeken vormen geen belemmeringen voor de uitvoering van het plan.

Bouwplan met 116 woningen
In totaal biedt het bouwplan ruimte aan 116 woningen. Dit zijn woningen in de categorie sociale huur, middeldure koop en dure koop en biedt een divers programma zoals rijwoningen, rug-aan-rug woningen, patiowoningen en twee-onder-een-kap woningen. Ook worden er vrije sector kavels ontwikkeld, waarvan 15 met een ruimte voor ruimte titel. De Christinastraat en de Zandstraat vormen de toegangswegen tot het bouwplan.

 

Bestemmingsplanproces
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 6 oktober a.s. zes weken ter inzage. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan. De ontwikkelaar kan dan een omgevingsvergunning aanvragen en starten met de verkoop.

Inloopbijeenkomst
Op donderdag 26 oktober 2023 zal er een inloopbijeenkomst plaatsvinden over het bestemmingsplan om vragen te beantwoorden.

Belangstellenden zijn welkom tussen 17:00 en 20:00 uur in De Driezeeg in Middelrode, vooraf aanmelden is niet nodig. Vertegenwoordigers van de gemeente Sint-Michielsgestel, Ruimte voor Ruimte en de ontwikkelaar zullen hierbij aanwezig zijn.

 

Wim van de Kerkhof (directeur Ruimte voor Ruimte):
”Als maatschappelijke gebiedsontwikkelaar lossen wij vraagstukken op die spelen bij gemeenten. Dit plan geeft gehoor aan de woningbouwbehoefte en revitalisering van Middelrode.”

 

Luchtfoto Middelrode

Concept verkaveling Laarzicht Middelrode


Akkoord over bouwplan 108 woningen in Middelrode, er kan gereageerd worden

MIDDELRODE – De overeenkomst voor de bouw van 108 woningen aan de Christinastraat in Middelrode is ondertekend, nu zijn de bewoners weer aan zet. ,,Het zou fijn zijn als ze voor 15 april reageren”, aldus Wim van de Kerkhof van ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte.

 

Als de reacties binnen zijn en zijn verwerkt, kan de ontwikkelaar verder met het bestemmingsplan, waarop dan opnieuw officieel gereageerd kan worden. Het huidige plan Laarzicht is na de bezwaren van bewoners aangepast. ,,Er komt een groenstrook ter compensatie voor steenuil en das”, aldus Van de Kerkhof. ,,En er is iets meer afstand tussen de bestaande en de nieuwe huizen. Hun tuinen worden gemiddeld zo’n vier meter dieper, eventueel inclusief een pad voor mensen die een achterom willen, maar dan moet iedereen dat willen.”

Verder van de bebouwing
En het vrije uitzicht dat een aantal bewoners moet missen wanneer de nieuwe woonwijk er staat? ,,Dat kun je bijna nooit goedmaken”, erkent Van de Kerkhof. ,,Daarover voeren we gesprekken. Verder zijn de twee ontsluitingswegen aangepast. De zuidoostelijke weg is verder van de bebouwing gelegd en de westelijke weg is naar links afgebogen waardoor de koplampen van de auto’s niet in de huizen schijnen. Dit is nu het maximale wat we kunnen doen.”

Eventuele wijzigingen zullen niet groot zijn, benadrukt wethouder Lianne van der Aa. ,,Er is heel zorgvuldig gekeken naar de wensen van de bewoners en de mogelijkheden van Ruimte voor Ruimte. Dit is nu het aanbod, maar aanpassingen zijn nog wel mogelijk als die bijdragen aan een beter gedragen plan.”

 

Stikstof speelt volgens Van der Aa geen rol: ,,Daar hebben we geen last van, want voor dit plan hoeft de provincie geen vergunning af te geven.” Waarop Van de Kerkhof aanvult: ,,Als je niet oppast, gaat het alleen nog over de natuurlobby en het protest van de boeren, en niet meer over de zwijgende meerderheid die een huis zoekt. De woningnood is hoog.”

Er is grote behoefte aan woningen voor starters, doorstro­mers en senioren. Er is al heel lang bijna niets gebouwd
– Lianne van der Aa, wethouder –

Iets wat Van der Aa beaamt: ,,In Middelrode is grote behoefte aan woningen voor starters, doorstromers en senioren. Er is al heel lang bijna niets gebouwd.” Het plan omvat 33 sociale huur- en goedkope koopwoningen, 18 middeldure woningen, 41 dure zoals tweekappers en 17 bouwkavels in de vrije sector.

Het gaat om een zorgappartement, (levensloopbestendige) rijwoningen, rug-aan-rugwoningen (met de achtergevels tegen elkaar), patiowoningen, twee-onder-een-kappers, vrijstaande woningen en dus bouwkavels in de vrije sector. Verwacht wordt dat de gemeenteraad eind dit jaar een besluit neemt over het plan.

Bron: BD

Wim van de Kerkhof
directeur Ruimte voor Ruimte

Wethouder Lianne van der Aa
© Jan Zandee


College stemt in met voorkeursvariant Christinastraat

15 augustus 2022 – Aan de Christinastraat in Middelrode is ruimte voor 105 woningen, waaronder 15 Ruimte voor Ruimte kavels. Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte is aan de slag gegaan met de uitwerking van de plannen. Via een omgevingsdialoog zijn omwonenden betrokken bij de planvorming. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen, die opgenomen zijn in de voorkeursvariant van het plan. Het college van B&W heeft begin augustus ingestemd met deze variant.

Op basis van het collegebesluit over de voorkeursvariant kan Ruimte voor Ruimte verder met het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. Het streven is om het bestemmingsplan nog dit jaar in procedure te brengen. Het zal vervolgens in de eerste helft van 2023 in de gemeenteraad worden besproken.

Aangepast ontwerp naar aanleiding van omgevingsdialoog
Naar aanleiding van de gevoerde omgevingsdialoog tussen ontwikkelaar en omgeving, zijn een aantal wijzigingen op het ontwerp aangebracht. Dit aangepaste ontwerp is als voorkeursvariant aan het college voorgelegd. Met het positieve besluit over deze voorkeursvariant is de fase van de omgevingsdialoog afgerond en kan het bestemmingsplan worden opgesteld. Zoals is toegezegd, blijft Ruimte voor Ruimte in gesprek met bewoners over bijvoorbeeld de planvorming en mogelijkheden om grond aan te kopen. Ook zal Ruimte voor Ruimte in een bijeenkomst voor omwonenden nogmaals toelichten waarom een variant die de voorkeur had van de omwonenden is afgevallen.

Ruimte voor woningbouw in Middelrode
De locatie aan de Christinastraat staat al jarenlang in gemeentelijke visies opgenomen als woningbouwlocatie. Het woningbouwprogramma voorziet in de gevarieerde woningbehoefte en continuïteit van woningbouw in Middelrode, waar al lang geen nieuwbouw is gerealiseerd.

 

Naast de 15 Ruimte voor Ruimte kavels, komen er circa 30 sociale huurwoningen/goedkope koopwoningen en circa 20 middeldure koopwoningen. Ook zijn er enkele levensloopbestendige woningen (bungalows) gepland. Om inwoners meer kansen te bieden om in hun eigen dorp te blijven wonen, zullen de woningen in fases gebouwd en opgeleverd worden.

Bron: Gemeente Sint-Michielsgestel

 

Voorkeursvariant 2022 na omgevingsdialoog. 


Het kleine Middelrode krijgt 100 woningen, maar niet in een klap

Het speelterrein blijft aan het Diepven in Middelrode. © jan zandee/fotoburo Bolsius

30 april 2021 – MIDDELRODE Honderd woningen bouwen in Middelrode. Dat is een stevige slok op een borrel op een bevolking van net iets meer dan 2000 inwoners. Toch denkt Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte en projectontwikkelaar Laarzicht samen met de gemeente Sint-Michielsgestel dat er in Middelrode grote behoefte is aan nieuwe huizen. 

Er worden al langer plannen gemaakt voor een weiland tegenover de Christinastraat in Middelrode. Maar tot nu toe kwamen die niet van de grond. Woningbouw en zelfs een veld vol zonnepanelen kwamen in het verleden al voorbij. Het plan dat nu op tafel ligt is volgens de deelnemende partijen waardevol voor het dorp en haalbaar. Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte, projectontwikkelaar Laarzicht en Cedrus Vastgoed werken samen met de gemeente aan de plannen.

Inbreidingsplannen zijn op
Omdat er in Berlicum al volop inbreidingsplannen in uitvoering zijn en ook het nieuwbouwplan Beekveld bijna vol is, zocht de gemeente samen met deze partijen naar nieuwe uitbreidingsplannen. ,,In Middelrode gaat het al jaren zeer mondjesmaat met woningen bouwen. Af en toe een vrije kavel. Dat zullen de laatste tien jaar nog geen vijftien woningen zijn geweest. Vandaar dat deze plek, die al langer in beeld is om wat te kunnen ontwikkelen, is uitgekozen. Een plek die geschikt is voor woningbouw”, zegt wethouder Ed Mathijssen.

Directeur van Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte Wim van de Kerkhof licht toe: ,,Vroeger zaten we vooral in de hoek van de grote kavels bij agrarische bedrijven. Stallen slopen en zeer grote kavels uitgeven. Maar de laatste tijd doen we steeds vaker kleine woonwijken en bouwvlakken met veel meer woningen.  De behoefte aan woningbouw in Brabant is groot. Dit plan in Middelrode is er slechts een. Zo doen we dit soort bouwplannen ook in Oirschot, Schijndel en andere Brabantse gemeenten.”

Volgens Van de Kerkhof blijkt dat 80 procent van de woningen die Ruimte voor Ruimte mede ontwikkelt terechtkomt bij inwoners uit het eigen dorp. ,,En nog eens 10 procent van de woningen bij mensen die in een straal van 5 tot 10 kilometer hier vandaan wonen. Dus bouw je niet voor de Randstad of voor mensen van ver buiten de gemeentegrens. En vooral vrije kavels waar mensen zelf een woning mogen bouwen, zijn erg in trek. Er zijn doorgaans vier keer zoveel aanvragen als dat er van dit soort kavels zijn.”

Veel typen woningen, ook sociale huur
De nieuwe woonwijk die in Middelrode gepland staat, bevat een keur aan woningtypen. Robert Hellings van Cedrus Vastgoed: ,,De boerderij die er nu staat, die blijft staan. Ook de speelweide en het trapveldje blijven overeind. Rond de boerderij willen we typen woningen bouwen die lijken op een boerderij. Dus met dezelfde uitstraling als de bestaande langgevelboerderij. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om rug-aan-rug-woningen te bouwen, patiowoningen voor ouderen, twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen en vrije sector bouwkavels. Dat brengt ook veel doorstroming op gang in het dorp.”

Gesprekken met JOOST
Door gesprekken te voeren met de buurt kan de ontwikkelaar nog schuiven met typen woningen, als daar behoefte aan is. ,,Maar we doen ook een aantal sociale huurwoningen en sociale koop. Daarover zijn we in gesprek met woningcorporatie Joost.”

 

Pizzapunten groen de wijk in
Aan de randen van de woonwijk worden flinke groene stroken als ‘pizzapunten’ in de wijk gelegd. Maar ook om de boerderij heen komt veel groen. Er moet ook plek gemaakt worden voor waterberging. En het verkeer dat in en uit de nieuwe woonwijk rijdt, moet goed worden afgewikkeld. Vooralsnog loopt die route via de Christinastraat en Zandstraat. De bouw zal zeker in fasen gebeuren. Want honderd woningen tegelijk bouwen is te veel in een keer.

Foto: Een eerste schets voor de woningen in Middelrode. © Gemeente Sint-Michielsgestel

 

 

Te vroeg om aan te melden
Robert Hellings van Cedrus Vastgoed vindt het nog te vroeg om al te denken aan hoe mensen zich kunnen melden voor nieuwe woningen, al begrijpt hij dat veel mensen een woning zoeken. ,,Als de plannen verder zijn, dan komen wij aan bod en kunnen mensen zich melden. Dat zal op zijn vroegst ergens in het derde kwartaal van dit jaar zijn. We gaan eerst nog met architecten aan de slag om het plan wat concreter te maken.”

Eerst inspraakavonden digitaal
Mark van der Heijden van Laarzicht BV: ,,We beginnen gesprekken met de buurt. Vanaf half mei doen we dat digitaal. Eerst met de directe omgeving en de straten die grenzen aan het nieuwe bouwplan. Als er meer behoefte is aan bijeenkomsten, dan breiden we die uit. Het moet voorlopig nog wel digitaal. Later in het jaar kunnen we misschien weer een fysieke avond beleggen om samen over het plan te praten. Als de Covid-regels dat dan toestaan.”

Bron: ED Domien van der Meijden

 


Plannen voor ruim 100 woningen in Middelrode

29 april 2021 – Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en ontwikkelaar Laarzicht BV geven gehoor aan woningbouwbehoefte. 

Er is een dringende behoefte aan meer woningen voor starters, doorstromers en senioren. De locatie aan de Christinastraat in Middelrode was al langer in beeld voor woningbouw. Dit plan van ruim 100 wooneenheden biedt een zo’n divers mogelijk programma waarbij gedacht kan worden aan rijwoningen, rug-aan-rug woningen, patiowoningen, twee-onder-één kap-woningen, en vrije sector zelfbouwkavels. 

 

Uitgangspunten
Het plan is gelegen langs de noordoost rand van Middelrode, gesitueerd aan de Christinastraat, Diepven en Oude Laar, en vormt een schakel tussen dorp en landschap. Het speelt in op de charme van de ligging aan het open landschap aan de ene kant en het boerenerf aan de andere kant.

De bestaande boerderij aan de Christinastraat en de speeltuin blijven gehandhaafd. Het plan kent twee hoofdontsluitingen naar de nieuwe buurt voor autoverkeer: een vanaf de Christinastraat en een vanaf de Zandweg alsmede een ontsluiting voor langzaam verkeer.

 

Plan van aanpak
De gemeente Sint-Michielsgestel heeft de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte een aantal randvoorwaarden meegegeven. Wethouder Ed Mathijssen (ruimtelijke ontwikkeling): “Het aantal nieuwe woningen in Middelrode blijft achter bij de vraag. We zijn dan ook blij met deze ontwikkeling. Dit bouwplan voorziet in een divers aanbod van woningen waar veel behoefte aan is. Dat komt ook ten goede aan de leefbaarheid in het dorp.”

Vanaf mei gaat de Ontwikkelingsmaatschappij actief met omwonenden in gesprek over de woningbouwontwikkeling. Wim van de Kerkhof, directeur Ruimte voor Ruimte: ”Als maatschappelijke gebiedsontwikkelaar lossen wij vraagstukken op die spelen bij gemeenten. Dit plan geeft gehoor aan de woningbouwbehoefte en revitalisering van Middelrode.”

 

Boerderij aan de Christinastraat

Luchtfoto van de locatie